Per Edgar Kokkvold med innlegg til redaktørene under Polaris-konferansen denne uken.
(Foto: Privat)

Per Edgar Kokkvold med innlegg til redaktørene under Polaris-konferansen denne uken. Foto: Privat

- Lokalavisa gjør Norge til det det er

I år feirer for øvrig Norges eldste avis 250 år. Tenk at avisa faktisk fantes før USA ble dannet, før den franske revolusjonen og nesten 50 år før Norge fikk sin egen grunnlov.

Denne uken deltar Opdalingen på Polaris-konferansen, en tredagers konferanse der lederne i alle Polaris-avisene i Norge kommer sammen og gjør opp status for året som har gått og legger føringer for tida framover.

I forkant av denne konferansen legger hver avis og ansvarlig redaktør fram den redaksjonelle årsrapporten; hva har vi gjort redaksjonelt i året som har gått og hvor godt har vi oppfylt samfunnsoppdraget.

Samfunnsoppdraget er den rollen avisen har spilt i jobben som "den fjerde statsmakt" i sitt dekningsområde – hvor flinke har vi egentlig vært til å passe på de folkevalgte, politiet og andre maktpersoner og instanser på vegne av folket og de svakeste i samfunnet?

Årsrapporten legges ut på nett så alle kan lese den og legges samtidig fram for Polaris-stiftelsen og dens styre. Et av styremedlemmene, Per Edgar Kokkvold, kjent fra Pressens Faglige Utvalg, Norsk Presseforbund og Kringkastingsrådet, uttalte i et møte med redaktørene at "lokalavisen gjør Norge til det landet det er".

Dette kan naturligvis tolkes på mange måter, men det viser seg blant annet at i land, distrikt eller områder der man ikke har lokalaviser så er det for eksempel mer korrupsjon enn andre steder. Og da Adresseavisen-Gruppen kjøpte opp Opdalingen i 2015 uttalte de daværende ordførerne i både Oppdal og Rennebu at politikerne er nødt til å skjerpe seg litt ekstra når man har en lokalavis som passer på.

I år feirer for øvrig Norges eldste avis 250 år. Tenk at avisa faktisk fantes før USA ble dannet, før den franske revolusjonen og nesten 50 år før Norge fikk sin egen grunnlov. Da den kom ut første gang i 1767 het den "Trondhiems Adresse-Contoirs Efterretninger", i dag kjenner vi den best under navnet Adressa.

Innholdsrik historie til tross; dagens aviser ser framover, og framtida er digital. Også som eAvis og nettavis kommer lokalavisene og de større avisene til å forme Norge til det landet det blir – også i framtida.

Sammenlignet med Adressa blir Opdalingen med sine 83 år som rene tenåringen å regne, men i en tøff og utfordrende medieframtid kan det jo være greit med litt ungdommelig pågangsmot; mot til å være med å forme framtida.

Mer å lese på Opdalingen:
 
comments powered by Disqus

Jeg frykter tre kritiske aviser mer enn tusen bajonetter.Napoleon I

Leses nå
 
Meninger

Positivitet er fine greier

I dag har jeg lyst til å fremsnakke alt det positive som skjer i min hjemkommune.

Vårlig egenpleie til besvær og tusenvis av kroner

Noen rynker er tross alt en filleting hvis en prøver å se de litt større linjene.

Greit så lenge det går bra?

Lar vi piratdrosjekjøringen passere som "helt greit" fordi vi har bruk for det selv, mens vi blir provosert av utlendinger som håver inn penger på å sitte på gata å tigge?

En ganske trist påske

For barn kan det være krevende å skjønne at det er mulig å dø, for siden å stå opp igjen.

Carpe Diem

Noen har gjort noe riktig underveis, og noen har jobbet hardt for at vi igjen skal komme på rett vei.