Skattelette til de rike eller økt omsorg? Valget er ditt

Takket være god politisk og administrativ ledelse over lang tid, har Oppdal kommune i dag et godt omsorgtilbud.

Statsminister Erna Solberg uttaler i VG 1. august at hun ikke er bekymret over å gi 7,5 milliarder i skattelette til de aller rikeste. Noe som vil føre til at landet får nye 4000  nullskattytere. Dette vil regjeringen gjøre samtidig som 2,1 millioner nordmenn  ikke får 1 krone i skattelette.

Takket være god politisk og administrativ ledelse over lang tid, har Oppdal kommune i dag et godt omsorgtilbud. Vi vet imidlertid at Oppdal, i likhet med landet for øvrig, står overfor store utfordringer på dette området. Vi blir stadig flere eldre og vi lever lengre. Arbeiderpartiet vil derfor prioritere å bruke milliardene til å styrke eldreomsorgen. Vi ønsker å sette fokus på det viktigste i omsorgen som er ressurser, ansatte, tid og kompetanse.

Arbeiderpartiets omsorgsplan retter seg inn mot tre områder:

  • En ”bo hjemme-reform” med vekt på hjemmetjenester, velferdsteknologi og boform som gjør det mulig for flere eldre å bo hjemme lengre.
  • En ”kvalitetsreform” for å sikre kvalitet for eldre i alle kommuner.
  • En ”aktivitetsreform” med vekt på aktivitet, livsglede og opplevelser for eldre.

I tillegg ønsker vi å innføre en ”kjærlighetsgaranti”, for å sikre at ektepar og samboere kan bo sammen på sykehjem. Eldre som har delt lange liv skal ha rett til å bo sammen også når de blir gamle og må flytte på institusjon. En forutsetning er at det er et ønske fra begge partene.

Det er du som i høst skal velge om du ønsker å gi skattelette til de rikeste, eller sikre god omsorg for de eldre.

Mer å lese på Opdalingen:
 
comments powered by Disqus
Leses nå
 
Meninger

Frels oss fra de gode løftene

Problemet er at så snart valget er over så forsvinner løftene som dugg for solen.

Rivjern i halsen

Jeg vet ikke hva det er med meg og mitt immunforsvar, men etter at jeg var russ i 2012, har det som en gang var et av mine sterkeste forsvar, sviktet meg.

Så kva har fråværsgrensa og sjukelønsordninga til felles?

Eg vil eigentleg ikkje vere hovmodig, men altså: kva var det eg sa?

Viktig å ta i bruk martnan

Rennebumartnan er noe av det mest gjennomarbeida, anerkjente og velkjente som Rennebu har å by på.

Vær til stede her og nå

Du trenger ikke betale mange kroner for å dra på opplevelser, for du får uansett med deg det som skjer på sosiale medier.