Mer penger til tidlig innsats i 1. - 4. klasse

Oppdal og Rennebu får over to millioner ekstra til tidlig innsats på skolen for de som trenger det mest.

I budsjettforliket for 2017 ble samarbeidspartiene KrF, Venstre, FrP og Høyre enige om å bevilge 1,3 milliiarder kroner til flere lærere på 1.-4. trinn. Det er 460 mill. kroner mer enn i fjor.

- Vi vet at tidlig innsats har svært stor betydning for hva elevene lærer og hvordan de utvikler seg. Når vi nå øker bevilgningen til tidlig innsats vil kommunene være i enda bedre stand til å følge opp elevene, uttaler kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Nå er midlene fordelt etter grunnskolenøkkelen i inntektssystemet til kommunene.

Oppdal får 1 556 849 kr til tidlig innsats, mens Rennebu er tilgode sett med 640 370 kroner.

Kommunene skal hvert år bekrefte til Utdannings-direktoratet at tilskuddsmidlene er brukt til lærere på 1.-4. trinn. Kommuner som ikke bekrefter at midlene er brukt som de skal, vil ikke få tildelt midler påfølgende år.

Det forventes at kommunene bruker disse pengene på lærere. Men dersom det tar litt tid å ansette lærere, har kommunene også mulighet til å bruke deler av midlene til flere assistenter i mellomtiden.

Det viktigste målet for regjeringens skolepolitikk er at elevene skal lære mer. I dag går altfor mange elever ut av ungdomsskolen uten å kunne regne og lese godt nok.

De klarer ikke å ta inn forspranget til klassekameratene, og ekstra ressurser blir ofte satt inn altfor seint. Det er helt sentralt å fange opp de som sliter tidlig, og flere lærere på 1. - 4. trinn er et viktig tiltak for å få dette til.

Det å sette inn ressurser tidlig i skoleløpet har visst god effekt. En av de landene som startet med dette først var Finland, og de har kunnet vise til adskillig bedre resultater enn for eksempel andre land i Norden.

 

 

Mer å lese på Opdalingen:
 
comments powered by Disqus
Leses nå
 
Nyheter

- Går alarmen er det raskest å kjøre via Inge Krokanns veg

Formannskapet i Oppdal ønsker å plassere den nye brannstasjonen ut av sentrumssonen.

Nå er det bestemt når riksvei 70 åpnes for trafikk

Torgeir Bye i Statens vegvesen forteller til Opdalingen at arbeidet med å rydde opp og sikre fjellveggen i Gråura har gått raskere enn forventet.

Full brann under full kontroll

To brakker sto mandag kveld i fyr og flamme ved Hesselberg grustak nord for Oppdal sentrum.

– Viktig med samarbeid i regionen

Nasjonalparken Næringshage samarbeider med flere universiteter og høyskoler, med fokus på å få kompetanse ut i bedriftene.

Vil ha tunnel gjennom Gråura

Senterpartipolitikere i Oppdal og Sunndal mener det bør gjøres drastiske tiltak ved det rasfarlige området på riksvei 70 i Gråura.