Her er oppdalsordfører Kirsti Welander sammen med statsminister Erna Solberg i Oppdal forrige uke.
(Foto: Arvid Storli)

Her er oppdalsordfører Kirsti Welander sammen med statsminister Erna Solberg i Oppdal forrige uke. Foto: Arvid Storli

Welander støtter ordføreropprop

Oppdalsordfører Kirsti Welander mener forslaget til den nye jordbruksmeldingen vil gi vanskeligere kår for små bønder i Oppdal.

I et brev sendt til Landbruksdepartementet denne uken uttrykker oppdalsordfører Kirsti Welander sin bekymring til den nye jordbruksmeldingen. Hun og mange andre ordfører i landet er med på ordføreroppropet.

«Forslaget til jordbruksmeldingen vil gi vanskeligere kår for små bønder på mindre gårder og i områder med hardere klima. Det er på ingen måte til fordel for oppdalslandbruket», skriver Welander.

Uheldig for oppdalsbonden

Hun peker på at regjeringens jordbruksmelding som nå behandles ikke svarer på hvordan de vil nå Stortingets fire overordnede mål for norsk landbrukspolitikk som er matsikkerhet, landbruk over hele landet, økt verdiskaping og bærekraftig landbruk.

«Hvis retningen for norsk landbruk skal være stordrift og større gårdsbruk, vil det slå veldig uheldig ut for Oppdal. Vi har fjellandbruk med relativt små gardsbruk, og vil ikke kunne konkurrere med de som har mulighet for stordrift på for eksempel Østlandet og Jæren», mener ordføreren.

I meldingen peker Welander på flere endringer som vil være uheldig for oppdalsbonden. Blant annet fjerningen av jordbrukspensjonsordningen for bønder som ønsker å pensjonere seg når de er 62 år, fjerningen av avløserordningen og fjerningen av tilskudd til innmarksbeite og utmarksbeite.

Viser til landbruksplanen for Oppdal kommune

Oppdalsordføreren mener sysselsetting i distriktene og "ta hele landet i bruk" ikke er til stede i meldingen. Hun viser til landbruksplanen for Oppdal kommune som ble vedtatt i 2013.

Den har som hovedmål: «Kulturlandskapets mangfold skal bevares og utvikles som bærebjelke for et aktivt landbruk, bosetting og verdiskaping. Visjonen vår er: Oppdal – levende kulturlandskap».

«Kulturlandskapet er grunnlaget for matproduksjon, men også en viktig årsak til at over 3400 har investert i fritidseiendom nettopp her. Vi byr på fjell, utsikt og tilgjengelig turterreng, ikke gjengrodd skogsmark uten utsikt. Vi ser at i områder under beitedyr vokser skogen voldsomt, og tregrensa skynder seg oppover fjellsidene», skriver Welander.

Mer å lese på Opdalingen:
 
comments powered by Disqus
Leses nå
 
Nyheter

Lastebil mot personbil på fylkesvei 700

Politiet melder at det ikke skal være en alvorlig ulykke.

- Vi må styrke det som allerede er bra

Ungdom i Oppdal scorer bedre enn de fleste i landet i Ungdata-undersøkelsen, men har fortsatt en vei å gå når det gjelder mobbing og alkoholbruk.

Se hvem som vil bli kulturkonsulent i Oppdal kommune

I tillegg til fotograf og Høyrepolitiker Ketil Jacobsen er syv andre fra Oppdal og Rennebu interessert i stillingen. Det er hele 33 søkere på stillingen.

Stadig økende behov for dagtilbud for demente

Arbeid og latter er terapi som gir livskvalitet. Bare spør brukerne av dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende med demens i Oppdal kommune.

- Vi går ikke videre med saken

Politiet kommer ingen vei i etterforskningen der ei 17 år gammel jente ble rispet med en kniv i Oppdal sentrum natt til tirsdag.