Her er oppdalsordfører Kirsti Welander sammen med statsminister Erna Solberg i Oppdal forrige uke.
(Foto: Arvid Storli)

Her er oppdalsordfører Kirsti Welander sammen med statsminister Erna Solberg i Oppdal forrige uke. Foto: Arvid Storli

Welander støtter ordføreropprop

Oppdalsordfører Kirsti Welander mener forslaget til den nye jordbruksmeldingen vil gi vanskeligere kår for små bønder i Oppdal.

I et brev sendt til Landbruksdepartementet denne uken uttrykker oppdalsordfører Kirsti Welander sin bekymring til den nye jordbruksmeldingen. Hun og mange andre ordfører i landet er med på ordføreroppropet.

«Forslaget til jordbruksmeldingen vil gi vanskeligere kår for små bønder på mindre gårder og i områder med hardere klima. Det er på ingen måte til fordel for oppdalslandbruket», skriver Welander.

Uheldig for oppdalsbonden

Hun peker på at regjeringens jordbruksmelding som nå behandles ikke svarer på hvordan de vil nå Stortingets fire overordnede mål for norsk landbrukspolitikk som er matsikkerhet, landbruk over hele landet, økt verdiskaping og bærekraftig landbruk.

«Hvis retningen for norsk landbruk skal være stordrift og større gårdsbruk, vil det slå veldig uheldig ut for Oppdal. Vi har fjellandbruk med relativt små gardsbruk, og vil ikke kunne konkurrere med de som har mulighet for stordrift på for eksempel Østlandet og Jæren», mener ordføreren.

I meldingen peker Welander på flere endringer som vil være uheldig for oppdalsbonden. Blant annet fjerningen av jordbrukspensjonsordningen for bønder som ønsker å pensjonere seg når de er 62 år, fjerningen av avløserordningen og fjerningen av tilskudd til innmarksbeite og utmarksbeite.

Viser til landbruksplanen for Oppdal kommune

Oppdalsordføreren mener sysselsetting i distriktene og "ta hele landet i bruk" ikke er til stede i meldingen. Hun viser til landbruksplanen for Oppdal kommune som ble vedtatt i 2013.

Den har som hovedmål: «Kulturlandskapets mangfold skal bevares og utvikles som bærebjelke for et aktivt landbruk, bosetting og verdiskaping. Visjonen vår er: Oppdal – levende kulturlandskap».

«Kulturlandskapet er grunnlaget for matproduksjon, men også en viktig årsak til at over 3400 har investert i fritidseiendom nettopp her. Vi byr på fjell, utsikt og tilgjengelig turterreng, ikke gjengrodd skogsmark uten utsikt. Vi ser at i områder under beitedyr vokser skogen voldsomt, og tregrensa skynder seg oppover fjellsidene», skriver Welander.

Mer å lese på Opdalingen:
 
comments powered by Disqus
Leses nå
 
Nyheter

- To-timers frekvens er en god løsning for Oppdal

Jon Gunnes (V) lover å kjempe for flere togavganger på Dovrebanen hvis han kommer inn på Stortinget til høsten.

«Et eldorado for utendørsaktiviteter»

Norges største reisemagasin mener Oppdal er langt mer enn bare et vintersportssted.

Gleder seg til at området blir åpnet

Gina Schønheyder ved Bakeriet SPRØ er bekymret for at kundene ikke finner frem. Nå gjøres tiltak får å åpne opp mest mulig til sommertrafikken.

- Fiskesperra i Driva må åpnes

Driva elveeierlag og Lønset grunneierlag mener fiskesperra ikke kan settes i drift før man får dokumentert at den hindrer fisken i å slippe gjennom.

Slutter i Kraftlaget og flytter til Oslo

Skjer parallelt med at TrønderEnergi tar over nett- og strømsalgvirksomheten.