Gruveentusiast og geolog Milosh Henrik Motys.
(Foto: Arkivfoto )

Gruveentusiast og geolog Milosh Henrik Motys. Foto: Arkivfoto

- Vi må ikke glemme historien til Tverrfjellet gruver

Den pensjonerte gruvegeologen Milosh Henrik Motys får støtte fra Oppdal Høyre om at gruvedriften på Hjerkinn fortjener et minnesmerke.

Varaordfører i Oppdal Ingvill Dalseg har mottatt brev fra den pensjonerte gruvegeologen Milosh Henrik Motys . I brevet redegjør han for sin historie og sitt arbeid i Tverrfjellet gruver på Hjerkinn på Dovrefjell-platået.

Den offentlige gruvedriften på Hjerkinn ble åpnet 12. juni 1969 og Motys selv arbeidet i gruven fra 15. oktober 1968 frem til gruvedriften ble lagt ned i mai-juni i 1993.

Oppdal Høyre mener det er på tide at gruvearbeiderne fra Tverrfjellet gruver får et minnesmerke.

- Det er ikke reist noe minnesmerke over de som arbeidet, og de som omkom under sitt arbeid på Hjerkinn. Kommunene burde hedret arbeiderne for deres innsats og sørge for at deres historie ikke blir glemt ved å reise et minnesmerke på Hjerkinn, skriver Ketil Jacobsen som i en interpellasjon fremmer dette for Oppdal Høyre til neste kommunestyremøte.

- Har bidratt til utvikling og vekst

Ifølge Jacobsen hadde kommunene Folldal, Dovre og Oppdal store skatteinntekter og vekst i denne perioden. Tverrfjellets gruveeksistens ga også positive ringvirkninger, da reservedelleverandører, konsulentfirmaer og annen næringsvirksomhet hadde gruva som kunde.

NSB hadde blant annet Hjerkinn gruve som stor kunde i hele 25 år. De fraktet metall og mineralkonsentrat til Trondheim og Sarpsborg daglig.

- Det hersker ingen tvil om at gruvedrift har bidratt sterkt til landets industrielle og økonomiske utvikling og vekst. Gruvedriften på Hjerkinn har bidratt med å bringe enorme verdier til Norge, gjennom uttak av 15,05 millioner tonn råmalm med 1,1 prosent kobber, 1,1 prosent zink og 29 prosent svovel, og i tillegg 996 kilo gull og 99 tonn sølv, står det videre i interpellasjonen.

- Fire personer omkom i gruva

Gruvearbeidet var ikke bare enkelt, og mange fikk store utfordringer med helsa på grunn av arbeid i et innelukket og farefullt underjordisk miljø.

- Det var dessverre også fire personer som omkom i gruven, deriblant oppdalingen Valdemar Fjelldal. Gruvearbeiderne, deres familier og etterkommere fortjener en takk og et minne om det viktige arbeidet på Hjerkinn, fortsetter Jacobsen.

Forslag til vedtak lyder som følger:

Kommunestyret i Oppdal mener gruvearbeiderne fra Tverrfjellet gruve fortjener et minnesmerke, som heder og som takk for sin innsats for Norge og regionen. Kommunestyret ber varaordfører ta kontakt med kommunene Folldal og Dovre, for om mulig i samarbeid med dem, å starte arbeidet for å reise et minnesmerke på Hjerkinn.

Mer å lese på Opdalingen:
 
comments powered by Disqus
Leses nå
 
Nyheter

Derfor var noen få husstander uten vann

Tomme vannkraner på Berkåk mandag kveld.

Hun kan bli ny rektor ved Rennebu barne- og ungdomsskole

Gerd Staverløkk blir tilbudt stillingen som ny rektor ved skolen på Berkåk.

Her spiser de eldre middag til normal tid

Gleden var stor ved Oppdal helsesenter mandag da beboerne for første gang fikk servert senere middag.

Snøfall betyr mer skimoro i Oppdal skisenter

Arnt Gulaker kommer med en gladnyhet til alle som ennå ikke har pakket bort skiutstyret for sesongen.

Hun er ny driver av Mjøens Plantesenter

Grønne fingre fra Østfold har tatt over driften av gartneriet på Festa etter Olav Mjøen.