Rennebu næringsforening ved lederen Ingrid Heol har invitert fylkesordføreren på veibefaring.
(Foto: Jan Inge Flå)

Rennebu næringsforening ved lederen Ingrid Heol har invitert fylkesordføreren på veibefaring. Foto: Jan Inge Flå

Næringsforeninga med brev til fylket

Næringsforening har fått nok av elendig kvalitet på fylkesveiene

Nå har næringsforeninga i Rennebu fått nok. De har nå skrevet et brev til fylkesordføreren og komiteen for infrastruktur og bedt dem komme på besøk for med selvsyn se hvor elendige forholdene her på fylkesvegen over Nerskogen.

- Lånke og Bruholt bør snakke med sine folk på fylkestinget.

Høyre-politiker Ingvill Dalseg mener KrF og Senterpartiet må ta en del av ansvaret for at det ikke blir gjort noe med fylkesvegen over Nerskogen.

Næringsforeningen påpeker hvor viktig veien er både for næringslivet, men også for alle hytteturistene som tilfører kommunen store verdier. Blant annet skriver næringsforeninga at de frykter at mange vil velge å kjøpe eller bygge seg hytte andre steder på grunn av den dårlige veistandarden.

- Høyre må svare for hull i egen prioritering

Karin Bjørkhaug (KrF) svarer Ingvill Dalseg

 

Her er brevet som næringforeningen har sendt til fylket:

Henstilling om vedlikehold av FV 512

Styret i Rennebu Næringsforening vil med dette sterkt henstille til Sør-Trøndelag Fylkeskommune om å prioritere oppgradering og vedlikehold av FV 512, Nerskogsvegen.

Manglende vedlikehold over tid har ført til at standarden på vegen nå er under enhver kritikk. Situasjonen er kritisk da vegen utgjør en betydelig sikkerhetsrisiko og medfører skader på kjøretøy.

Trafikkmengden på vegen er stor og stadig økende på grunn av vekst i hyttebyggingen på Nerskogen. Dette gjelder ferdsel både av personbiler og tungtrafikk, og tilsier at arbeid med utbedring må iverksettes snarest for å forhindre ytterligere forverring.

Vi er gjort kjent med at den dårlige vegstandarden oppgis som grunn til å vurdere andre destinasjoner for å hyttebygging, fremfor Nerskogen.

At dette er et reelt problem kom også tydelig frem i undersøkelsen som ble gjennomført blant eksisterende hytteinnbyggere. Der ble dårlig standard på Nerskogsveien fremtrekt som den mest negative faktor.

Lund Hyttebygg opplyser at ved behov for innleie av kran fra Oppdal må denne kjøre omvei via Berkåk, en strekning på 4 mil ekstra, da vegen over Skaret er totalt uforsvarlig. Dette betyr ekstra kostnader og tidsbruk. Det er grunn til å anta at dette også gjelder annen transport med tunge kjøretøy.

Disse signalene gir grunn til bekymring da hyttesatsingen er av svært stor betydning for næringsliv, handel og fastboende for hele Rennebu. Dette vil særskilt få konsekvenser for et sårbart grendasamfunn som Nerskogen, med knappe 140 innbyggere. Grenda ligger adskilt, og tilknytning til annen bebyggelse er nærmere 2 mil i begge retninger via Nerskogsvegen.

Rennebu Næringsforening er kjent med at fylkeskommunen har begrensede ressurser til vegvedlikehold, og at det må prioriteres mellom prosjekter.

Vi finner desto større grunn til å varsle om at tilstanden til Nerskogsvegen nå er kritisk. Fortsatt neglisjering vil virke sterkt hemmende for videre utvikling på Nerskogen, og kan ikke forsvares.

Vi inviterer derfor Fylkesordfører og Komite for Infrastruktur til en befaring av Nerskogsvegen. Samtidig ønsker vi også å informere om det potensiale og de spesielle utfordringer som Nerskogsgrenda står overfor.

Avslutningsvis vil vi rette oppmerksomhet mot FV700, der enkelte strekninger gjennom Rennebu også har et stort vedlikeholdsbehov.

Disse kan besiktiges i tilknytning til besøk på Nerskogen. Vi imøteser tilbakemelding med angivelse av dato for besøk.

Velkommen!

På vegne av styret i Rennebu Næringsforening,

Ingrid Hoel , Leder

 

Mer å lese på Opdalingen:
 
comments powered by Disqus
Leses nå
 
Nyheter

Snøsmelting gir fare for flom

Det er sendt ut nytt flomvarsel i Sør-Trøndelag.

Vil verne «Pinnekjøtt fra Norge» mot billige etterligninger

Oppdal Spekemat og elleve andre pinnekjøttprodusenter har gått sammen.

Nå blir Expert på Domus til Power

Daglig leder Harald Haugan gleder seg til å åpne dørene til den «nye» butikken.

- Så nært målet har vi ikke vært før

Ingvill Dalseg mener det er fint at kommunen legger styringen av bygningsmassen til Vekst.

Fra fotballbanen til racerbanen

Et gammelt kunstgressdekke kan brukes til så mangt. Bare spør Jostein Nerhoel, Lars Vindal Myran og Jahn Kåre Aune som driver med radiostyrt racing.