Gimse, Henrik Kierulf og Ingvill Dalseg på befaring på Nerskogveien i fjor. (Foto: Privat)

Gimse, Henrik Kierulf og Ingvill Dalseg på befaring på Nerskogveien i fjor. Foto: Privat

- Bra næringsforeningen setter trykk på veistandarden

Guro Angel Gimse (H) ønsker innspillet fra Rennebu næringsforening velkommen.

- Jeg synes det er veldig bra at næringsforeningen i Rennebu nå setter trykket på den elendige tilstanden på veien over Nerskogen. Dette kommenterer fylkespolitiker Guro Angel Gimse (H) til Opdalingen. Hun er nestleder i infrastrukturkomiteen i Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Næringsforeninga med brev til fylket

Næringsforening har fått nok av elendig kvalitet på fylkesveiene

- Høyre, FrP og Venstre har lenge tatt til orde for å gjøre noe med veien. Vi har også pekt på en stor slagside i fylkeskommunens veistrategi og tatt til ordet for å rette denne opp, slik at veier som Nerskogveien kan prioriteres, fortsetter hun.

- Fylkeskommunen prioriterer oppgradering av vei gjennom sitt handlingsprogram som har sitt grunnlag i strategiplanen og fylkets transportplan. Her har man definert hva som anses å være de viktigste veiene og her finnes ikke Nerskogveien på lista, forklarer hun.

- Lånke og Bruholt bør snakke med sine folk på fylkestinget.

Høyre-politiker Ingvill Dalseg mener KrF og Senterpartiet må ta en del av ansvaret for at det ikke blir gjort noe med fylkesvegen over Nerskogen.

- Strategien legger opp til at de såkalte viktigste veiene skal sikres først, fordi konsekvensene av nedbryting av disse har større konsekvenser enn på andre veire. I tillegg legges det opp til å styre trafikken bort fra de dårligste veiene.

- Det ensidige fokuset samt flaskehalser for næringslivet, gjør at enkelte veier aldri når opp. Flaskehalser for næringslivet er også et moment som vi har løftet i forhold til Nerskogveien, men her har de andre partiene valgt å se bort fra hyttenæringen som aktuell i denne sammenhengen. Dette blir feil etter min mening. Slik strategien tolkes finner det ikke plass for Fv 512, Nerskogveien, selv om Statens vegvesen lenge har ønsket å gjøre noe med den.

- Strategien fører til at de viktige veiene, blir enda viktigere og skyver samtidig alle andre enda lenger ned. Vi har ingen pott eller utjevning til å endre på dette.

- At posisjonen ikke finner rom for utbedring av Nerskogveien og ikke vil priortere denne i all overskuelig er uheldig. Dette koster 20 millioner, og vi har øknomiske handlingsrom til å få det til i fylkeskommunen, mener Gimse.

- Høyre må svare for hull i egen prioritering

Karin Bjørkhaug (KrF) svarer Ingvill Dalseg

 

Mer å lese på Opdalingen:
 
comments powered by Disqus
Leses nå
 
Nyheter

Snøsmelting gir fare for flom

Det er sendt ut nytt flomvarsel i Sør-Trøndelag.

Vil verne «Pinnekjøtt fra Norge» mot billige etterligninger

Oppdal Spekemat og elleve andre pinnekjøttprodusenter har gått sammen.

Nå blir Expert på Domus til Power

Daglig leder Harald Haugan gleder seg til å åpne dørene til den «nye» butikken.

- Så nært målet har vi ikke vært før

Ingvill Dalseg mener det er fint at kommunen legger styringen av bygningsmassen til Vekst.

Fra fotballbanen til racerbanen

Et gammelt kunstgressdekke kan brukes til så mangt. Bare spør Jostein Nerhoel, Lars Vindal Myran og Jahn Kåre Aune som driver med radiostyrt racing.