Gimse, Henrik Kierulf og Ingvill Dalseg på befaring på Nerskogveien i fjor. (Foto: Privat)

Gimse, Henrik Kierulf og Ingvill Dalseg på befaring på Nerskogveien i fjor. Foto: Privat

- Bra næringsforeningen setter trykk på veistandarden

Guro Angel Gimse (H) ønsker innspillet fra Rennebu næringsforening velkommen.

- Jeg synes det er veldig bra at næringsforeningen i Rennebu nå setter trykket på den elendige tilstanden på veien over Nerskogen. Dette kommenterer fylkespolitiker Guro Angel Gimse (H) til Opdalingen. Hun er nestleder i infrastrukturkomiteen i Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Næringsforeninga med brev til fylket

Næringsforening har fått nok av elendig kvalitet på fylkesveiene

- Høyre, FrP og Venstre har lenge tatt til orde for å gjøre noe med veien. Vi har også pekt på en stor slagside i fylkeskommunens veistrategi og tatt til ordet for å rette denne opp, slik at veier som Nerskogveien kan prioriteres, fortsetter hun.

- Fylkeskommunen prioriterer oppgradering av vei gjennom sitt handlingsprogram som har sitt grunnlag i strategiplanen og fylkets transportplan. Her har man definert hva som anses å være de viktigste veiene og her finnes ikke Nerskogveien på lista, forklarer hun.

- Lånke og Bruholt bør snakke med sine folk på fylkestinget.

Høyre-politiker Ingvill Dalseg mener KrF og Senterpartiet må ta en del av ansvaret for at det ikke blir gjort noe med fylkesvegen over Nerskogen.

- Strategien legger opp til at de såkalte viktigste veiene skal sikres først, fordi konsekvensene av nedbryting av disse har større konsekvenser enn på andre veire. I tillegg legges det opp til å styre trafikken bort fra de dårligste veiene.

- Det ensidige fokuset samt flaskehalser for næringslivet, gjør at enkelte veier aldri når opp. Flaskehalser for næringslivet er også et moment som vi har løftet i forhold til Nerskogveien, men her har de andre partiene valgt å se bort fra hyttenæringen som aktuell i denne sammenhengen. Dette blir feil etter min mening. Slik strategien tolkes finner det ikke plass for Fv 512, Nerskogveien, selv om Statens vegvesen lenge har ønsket å gjøre noe med den.

- Strategien fører til at de viktige veiene, blir enda viktigere og skyver samtidig alle andre enda lenger ned. Vi har ingen pott eller utjevning til å endre på dette.

- At posisjonen ikke finner rom for utbedring av Nerskogveien og ikke vil priortere denne i all overskuelig er uheldig. Dette koster 20 millioner, og vi har øknomiske handlingsrom til å få det til i fylkeskommunen, mener Gimse.

- Høyre må svare for hull i egen prioritering

Karin Bjørkhaug (KrF) svarer Ingvill Dalseg

 

Mer å lese på Opdalingen:
 
comments powered by Disqus
Leses nå
 
Nyheter

Derfor var noen få husstander uten vann

Tomme vannkraner på Berkåk mandag kveld.

Hun kan bli ny rektor ved Rennebu barne- og ungdomsskole

Gerd Staverløkk blir tilbudt stillingen som ny rektor ved skolen på Berkåk.

Her spiser de eldre middag til normal tid

Gleden var stor ved Oppdal helsesenter mandag da beboerne for første gang fikk servert senere middag.

Snøfall betyr mer skimoro i Oppdal skisenter

Arnt Gulaker kommer med en gladnyhet til alle som ennå ikke har pakket bort skiutstyret for sesongen.

Hun er ny driver av Mjøens Plantesenter

Grønne fingre fra Østfold har tatt over driften av gartneriet på Festa etter Olav Mjøen.