Gimse, Henrik Kierulf og Ingvill Dalseg på befaring på Nerskogveien i fjor. (Foto: Privat)

Gimse, Henrik Kierulf og Ingvill Dalseg på befaring på Nerskogveien i fjor. Foto: Privat

- Bra næringsforeningen setter trykk på veistandarden

Guro Angel Gimse (H) ønsker innspillet fra Rennebu næringsforening velkommen.

- Jeg synes det er veldig bra at næringsforeningen i Rennebu nå setter trykket på den elendige tilstanden på veien over Nerskogen. Dette kommenterer fylkespolitiker Guro Angel Gimse (H) til Opdalingen. Hun er nestleder i infrastrukturkomiteen i Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Næringsforeninga med brev til fylket

Næringsforening har fått nok av elendig kvalitet på fylkesveiene

- Høyre, FrP og Venstre har lenge tatt til orde for å gjøre noe med veien. Vi har også pekt på en stor slagside i fylkeskommunens veistrategi og tatt til ordet for å rette denne opp, slik at veier som Nerskogveien kan prioriteres, fortsetter hun.

- Fylkeskommunen prioriterer oppgradering av vei gjennom sitt handlingsprogram som har sitt grunnlag i strategiplanen og fylkets transportplan. Her har man definert hva som anses å være de viktigste veiene og her finnes ikke Nerskogveien på lista, forklarer hun.

- Lånke og Bruholt bør snakke med sine folk på fylkestinget.

Høyre-politiker Ingvill Dalseg mener KrF og Senterpartiet må ta en del av ansvaret for at det ikke blir gjort noe med fylkesvegen over Nerskogen.

- Strategien legger opp til at de såkalte viktigste veiene skal sikres først, fordi konsekvensene av nedbryting av disse har større konsekvenser enn på andre veire. I tillegg legges det opp til å styre trafikken bort fra de dårligste veiene.

- Det ensidige fokuset samt flaskehalser for næringslivet, gjør at enkelte veier aldri når opp. Flaskehalser for næringslivet er også et moment som vi har løftet i forhold til Nerskogveien, men her har de andre partiene valgt å se bort fra hyttenæringen som aktuell i denne sammenhengen. Dette blir feil etter min mening. Slik strategien tolkes finner det ikke plass for Fv 512, Nerskogveien, selv om Statens vegvesen lenge har ønsket å gjøre noe med den.

- Strategien fører til at de viktige veiene, blir enda viktigere og skyver samtidig alle andre enda lenger ned. Vi har ingen pott eller utjevning til å endre på dette.

- At posisjonen ikke finner rom for utbedring av Nerskogveien og ikke vil priortere denne i all overskuelig er uheldig. Dette koster 20 millioner, og vi har øknomiske handlingsrom til å få det til i fylkeskommunen, mener Gimse.

- Høyre må svare for hull i egen prioritering

Karin Bjørkhaug (KrF) svarer Ingvill Dalseg

 

Mer å lese på Opdalingen:
 
comments powered by Disqus
Leses nå
 
Nyheter

Her er det billigst å bo

Ingen andre kommuner i Sør-Trøndelag betaler mindre kommunale avgifter og eiendomsskatt enn innbyggerne i Rennebu.

Vil ivareta både turisme og villrein

- Jeg mener vi har kommet fram til gode løsninger, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Septikbil kjørte av veien og veltet i Gisnadalen

Det skal ikke være fare for lekkasje.

Selvgjort er velgjort

Campingplassen har en standard få kan vise maken til - og turistene stortrives.

– Det er klart vi må foreslå Oppdal

Norsk Bonde- og Småbrukarlag skal kåre Årets beitekommune. Oppdal bør naturligvis være en av kandidatene, mener Gro Aalbu ved landbrukskontoret.