Lilli Bendriss fra "Åndenes Makt" kommer til Oppdal

I slutten av april kommer Lilli Bendriss fra «Åndenes Makt» til Oppdal for å holde foredrag og workshop.
Kultur

Det er snakk om «En helaften med Lilli Bendriss» der det blir samtaler på scenen, mulighet for publikum å stille spørsmål, samt at Lilli inviterer til en workshop der hun gir publikum mulighet til å teste ut egne evner gjennom øvelser og guidede meditasjoner.

I første del av kvelden vil Lilli være på scenen i samtale med redaktør Tore Aasheim i Opdalingen.

- Jeg møtte Tore første gang da han var redaktør for magasinet Medium i Oslo. Det er ikke alltid journalister klarer å formidle det folk som meg tenker og mener, men gjennom intervjuet fikk han fram akkurat det jeg ville uttrykke, og vi har holdt kontakten siden da.

Han har nok en litt skeptisk holdning til mye av det jeg holder på med, samtidig som han også har fått føle på kroppen hva som kan skje, forteller Lilli hemmelighetsfullt.

Publikum kan stille spørsmål

- Samtalen på scenen blir som et intervju, og jeg forventer også kritiske spørsmål, forteller Lilli. Hun opplyser at publikum også vil få anledning til å selv å stille spørsmål, og dersom man ikke vil stille spørsmålene selv på direkten, så kan det jo være greit å sende dem til intervjueren på forhånd, forklarer hun.

- Hva er det kvelden ellers vil by på?

- Kvelden vil by på både latter og tårer, forteller Lilli.

Det mange ikke vet er at Lilli er en såkalt Lett Trance Kanal og formidler beskjeder til publikum fra noen hun kaller The Counsil of Elders og også et feminint aspekt av henne selv fra en fjern fremtid tilstedeværende i Andromeda Galaksen.

Ikke vitenskapelig

Selv om dette kan virke noe heftig for mange skeptikere tar Lilli dette med stor ro.

- Jeg forteller det jeg tror på, og så får folk selv ta stilling til det de får høre. Jeg påstår ikke at jeg legger fram vitenskapelige fakta, men stiller spørsmål som folk selv kan tenke over. Det er jo rart at blant millioner av galakser så er vi de eneste intelligente skapningene, det er jo en voldsom sløsing med plass.

Lilli forklarer at hun erfarer seg selv i forståelsen av det hun kaller multidimensjonalitet.

- Enklere forstått, forklarer Lilli, - så er det som om vi er reisende gjennom tid og rom i mange forskjellige kropper og reisen foregår gjennom mange dimensjoner og parallelle virkeligheter samt andre verdener i kosmos.

Humor og selvironi

Lilli vil fortelle om noen av disse opplevelsene og legger ikke skjul på at hun tror at vi samskaper og alltid har gjort det med intelligenser fra andre galakser og stjernesystem. Hun tror også at mange av oss har inkarnert fra fremtiden for å være med på å påvirke vår nåtid på veien mot en lysere og mer kjærlighetsfull verden.

Lilli forklarer at i denne verdenen er innsikt og empati nøkler for å heve oss over hat, fordømmelse og behovet for å være den som sitter på sannheten og dreper for å opprettholde den. Hun mener at sannheten er som mønstrene i et kaleidoskop, de forandrer seg når vi beveger kaleidoskopet, det vil si når vi beveger vår bevissthet fra stivnede mønster så forandres verden.

Lilli forteller at hun denne kvelden vil gi publikum rikelig anledning til å flytte vegger i publikums bevissthet og gjør det gjennom humor og selvironi, men samtidig med et dypt alvor og respekt for de visdomskildene hun formidler informasjon fra. 

Arrangementet finner sted i Oppdal torsdag 27. april og det vil bli lagt inn en pause med lettere bespisning, mingling og prat.

Dette blir det eneste foredraget Lilli holder i Midt-Norge på en god stund så hotellet har også lagt opp til egne "pakker" for langveisfarende.

Brenner du inne med spørsmål?

Dersom du har spørsmål du vil stille til Lilli kan du sende dem direkte til tore.aasheim@opdalingen.no. Skriv "Lilli Bendriss" i emnefeltet. Spørsmålene vil bli behandlet konfidensielt, men Opdalingen kan etter avtale med Lilli Bendriss bruke spørsmålene anonymt i artikler.