Leteaksjon ved Posten

Tidsøyeblikk fra Opdalingens omfattende arkiv.
Kultur

Mandag 20.3.2000

Gigantisk takras utløste leteaksjon ved posten

Et enormt takras raste ned ved Oppdal postkontor i 12.30-tida på fredag. Raset dekket hele passasjen mellom Møllekroa og posten, samt et stort område foran posthuset. Snøen lå hardpakket i to meters høyde og politiet fryktet lenge at personer lå under raset. Heldigvis var det ingen som ble skadd. Raset var så tungt at det rev med seg hele snøfangeren i metall, samt mange takstein. Utrengninger viser at det var flere hundre tonn snø som kom rasende. Etter at raset hadde gått, ligger det fremdeles rundt 25 tonn snø på taket.


Fredag 15.3.1935

Emissær Egil Aarvik

har i adskillig tid virket her i Opdal. Han var siste helg på Nordskogen. Her har vært adskillig vekkelse i det siste.

Fredag 14.3.1980

Valgfag ved Lønset skole

Den nåværende valgfagordningen ved Lønset skole blir gjort gjeldende også for neste år. Dette vedtaket ble gjort av Oppdal skolestyre tirsdag. Det betyr at elever på 5. og 6. klassetrinn ved Lønset skole har tilbud om en time valgfag pr. uke i fagene ballspill, husstell, sjakk, treskjæring og en friluftsgruppe.


Fredag 19.3.1937

Bødals foredrag

Om Sigurd Bødals foredrag på Thyve bedehus meddeles at det var overfyllt hus og både gripende og fengslende å følge den rolige og nøkterne beretning om Lodalstragedien og folkelivet der ute forøvrig. Billedene var ypperlige og gav et veldig inntrykk av katastrofens grusomhet samt av naturforholdene der inne. Bødals foredragsferd er meget populær, om man vil benytte det uttrykket. Onsdag fikk han således telefonisk innbydelse fra Horg om å komme dit en tur.


Torsdag 19.3.1964

Vi er kommet hit for å lære

sier Oppdals curlere i Canada. Norgesmestrene i curling, anført av Per Holaker og Erik Schønheyder, er kommet til Canada for å delta i verdensmesterskapet i Calgary. Det er første gang Norge er representert i et verdensmesterskap i curling. Schønheyder som er visepresident i det norske forbund, sa at nordmennene betrakter seg selv som nybegynnere sammenlignet med konkurrentene. – Vi er ikke kommet hit for å vinne, men fordi vi håper å lære noe, sa han.


Fredag 14.3.1980

Oppdal svømmeklubb

ble av Oppdal skolestyre innvilget leie av klasserom til overnatting, i forbindelse med et svømmestevne i tida 21. – 29. juli 1980. I tillegg ble det gitt tillatelse til å benytte skolekjøkkenet, dersom ikke andre løsninger finnes. Det er svømmere fra Oppdals vennskapsbyer Lindesberg og Kuusankoski som er invitert hit på sommertur.


Mandag 17.3.1941

Ulykkeserstatning

Det forelå melding om at Agnes Bøe og barna er tilstått en samlet pensjon av kr. 75,- pr. mnd. av rikstrygdeverket. Hennes mann, Erik I. Bøe fallt som før nevnt ned fra kirketårnet i Opdal og slo seg fordervet. Han døde straks etter.


Fredag 17.3.1967

Gild fest på «Trøndertun»

I referatet frå ei fest på «Trøndertun» les me dette: Eit hugtakande innslag i programmet var det, då ei Oppdalsjente, som no går på «Trøndertun» bar fram eit storfelt målarstykke av kunstnaren Mikael Hoel, som gåve til skulen frå gamle elevar i Oppdal. Det syner bygda med gardar, fjell og vatn, sett frå Hoelsætra, og nærast augo har ein to småjenter som i leik hegnar sin eigen vesle heim. I sanning – ein mykje råkande symbolikk til dei livsverdiane folkehøgskolane står for. Kunstnaren var sjølv til stades og vart varmt fagna av festlyden.


Fredag 15.3.1935

Moderne møkk-kjøring

Aage Aune har nu drevet med møkk-kjøring som må betegnes som særlig moderne. Han binder møkksleden i bilen og møkka går med en viss fart fra Aune gård og opover til deres eiendom på Sæter.

Fredag 19.3.1999

OKS-skole får grønt lys

Oppdal får privat, kristelig grunnskole fra høsten av. Dermed får Oppdal Kristne Senter oppfylt sitt ønske om en skole hvor alle fag gjennomsyres av et bibelsk verdensbilde, moralsyn og menneskesyn, og hvor bibelkunnskap, bibelhistorie og misjon er integrert i alle fag.


Fredag 15.3.1935

Stæren

blev tirsdag den 12. sett på to steder i Opdal.

Torsdag 15.3.1951

En mann på Tingvoll er ilagt 25 kr. i mulkt for «råkjøring» på spark

På det gode føret i januar hadde han satt opp uforsvarlig fart i bakkene, og mistet styringen med den følge at han rente på en annen mann som brakk benet.

Torsdag 20.3.1941

Lærar Skjøtskift vart synt mykje vyrdnad på 60-årsdagen sin

Millom andre var ein av gamalelevane hans frå Opdal, Inge Krokann tilstades og heldt festtala. Og me veit at Krokann kan segje det som skal segjast i slike høve.