Korps søker nye musikanter

– Uten årlig "påfyll" av nye musikanter ville det ikke blitt noe korps i framtida, forteller leder i Oppdal Juniorkorps, Jon Aalbu.

Oppdal juniorkorps ønsker nye medlemmer velkommen, og inviterer til instrumentprøvekveld 2. mai.   Foto: Katrine Silseth Naas

Kultur

Oppdal juniorkorps er i gang med sin årlige rekrutteringskampanje, og inviterer nå til instrumentprøvekveld i kulturhuset.

Det forteller leder i Oppdal Juniorkorps, Jon Aalbu.

Korpset, som i dag har 35 medlemmer i alderen 9 til 18 år med god kjønnsfordeling, er avhengig av årlig rekruttering etter hvert som medlemmene blir for gamle til skolekorpset.

– Uten årlig "påfyll" av nye musikanter ville det ikke blitt noe korps i framtida, forteller Aalbu.

Han forteller at målgruppen er fra de som nå skal begynne i tredje klasse, men at også de som er eldre er velkommen.

– Korpset benytter kulturskolen i grunnopplæringen, og betaler for de første to årene, forteller Aalbu.

Aalbu viser til at en del foreldre tror at det ha med barn i korpset betyr mye dugnadsarbeid, noe han vil avvise.

– Dette er dessverre blitt en myte, sier Aalbu.

– Vi er helt klart en av de organisasjonene for barn som krever aller minst dugnadsarbeid fra foreldrene, legger han til.

Han forteller at barn og foreldre er hjertelig velkomne i kulturhuset tirsdag, der de vil få høre på korpset, treffe instruktører og få prøve de ulike korpsinstrumentene.