Pengestøtte til den kulturelle spaserstokken

Både Rennebu og Oppdal har fått bevilget penger for den kulturelle spaserstokken i 2017.
Kultur

Sør-Trøndelag fylkeskommune har bevilget 1,8 millioner kroner til fordeling mellom kommunene i Sør-Trøndelag for den kulturelle spaserstokken i 2017. Alle de 25 kommunene i fylket har søkt.

Hvor mye penger hver kommune mottar er beregnet ut ifra antall innbyggere over 67 år i de respektive kommunene. Oppdal kommune er bevilget 51 000 kroner, mens Rennebu er bevilget 23 000 kroner.

Målet for den kulturelle spaserstokken er å tilrettelegge for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det kan utvikles gode kunst- og kulturprosjekter for eldre lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk.

Midlene skal hovedsakelig benyttes til profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet, gjerne i samarbeid med kunst- og kulturinstitusjoner, kunstnere og andre kulturaktører på lokalt eller regionalt nivå.