Verdig markering for "musikkorpsenes år"

Filmmusikken i fokus da Oppdal musikkforening inviterte til fest.
Kultur

Oppdal musikkforening, Kor Allegro, husbandet, Step 4, korister fra Drivdalen skolekor og Sigrid Haanshus spilte opp til fest for å markere 200-års jubileet for militærmusikk i Norge og 100-års jubileet til Norges Musikkorps forbund. Regjeringen har i den anledning gitt 2018 status som "musikkorpsenes år".