Presenterer nesten 200 år med handelshistorie

Denne uka åpner det en utstilling som tar for seg utviklingen til den lokale handelsnæringen.

Bildet er fra en artikkel i Opdalingen i 1987, tatt i forbindelse med åpningen av butikken Stenkløv leker og barnevogner ved Torgsenteret i 1987. På bildet ser du Sigbjørn Aalberg og Tore Stenkløv.  Foto: Arkiv

Kultur

Onsdag 9. mai åpnes det en utstilling ved navn «handelsstedet Oppdal 1833-2018» i Galleri OKH ved Oppdal kulturhus. Utstillingen tar for seg utviklingen og framveksten av Oppdal som handelssentrum.

Gjennom tekst og bilder presenteres samfunnsøkonomiske forhold som for eksempel hvordan man har gått fra landhandel til faghandel, fra grender til sentrum, fra ekspedering til selvbetjening og hvordan vei og bane har påvirket handelsvaner og butikketableringer.

I tillegg tar utstillingen for seg utvalgte virksomheter, hvor personer og de virksomhetene de har drevet presenteres, godt illustrert med gamle og nyere bilder.

Utstillingen er et samarbeid mellom Oppdal historielag og Oppdal kulturhus. Arbeidsgruppa for utstillingen består av Kjell Haugland, Sivert Vindal, Målfrid Eide og Inge Lauritzen.

Viktige bidragsytere har vært Per Odd Volden og Lars Gisnås, foruten private bidrag. Utstillingen er utformet av Inge Lauritzen og monteres onsdag.