Eiendomsretten til Kulsjøen

Tidsøyeblikk fra Opdalingens omfattende arkiv.
Kultur

Fredag 2.6.1972