- Det er viktig at vi løfter fram den lokale historien

Onsdag kveld ble pilegrimsdagene i Dovre kickstartet med åpning av fotoutstilling, sang og musikk ved Oppdal kulturhus.
Kultur

Onsdag ble fotoutstillingen «pilegrimsspor og kyrkjeminne i Oppdal», og dermed også pilegrimsdagene i Dovre og Oppdal, åpnet. Anledningen ble markert både med musikk, sang, historisk foredrag og filmvisning ved Oppdal kulturhus.