- Et trivelig samarbeid

Mikkel Andre Myrmo mottar ukens blomst på vegne av seg selv, foreldrene og folka på nabogården. Foto: Jan Inge Flå  Foto: Foto: Jan Inge Flå

Kultur

"Jakob og Sigrid Hamre Gunnes og Martin, Anne Marit og Mikkel Andre Myrmo stiller gårdene sine til disposisjon for at vi kan arrangere Åpen Gård i Rennebu for andre gang. Det er ikke enkelt å finne noen som er villig til dette på egne gårder. De er velvilligheten selv, og legger alt til rette for oss som skal arrangere og bruke jordene og gårdstunene deres. Det er en stor dugnadsgjeng innen landbrukets faglag i Rennebu som arrangerer, og familiene Gunnes og Myrmo er med på møter og sier ja til det meste".

Denne e-posten tikket inn til redaksjonen samtidig med at avsenderen ønsket at ukens blomst skulle gå til ovennevnte. Nå er det en gang slik at det deles ut en blomst om gangen, så da får naboene i Gunnesgrenda i Rennebu ta til seg de gode ordene, og dele den konkrete delen av hederen som best de kan.

Mikkel Andre Myrmo blir derfor den som tar imot blomsten på vegne av dem alle sammen, og han takker også på vegne av seg selv, foreldrene og naboene.

Han presiserer at Åpen Gård er et samarbeid mellom produsentlaget og de ulike bondeorganisasjonene i bygda.

–Det er mest trivelig, hvor vi treffer både kollegaer og folk utenfor landbruket. Ungene synes også det er helt topp, sier han.

Mikkel Andre synes det er viktig at folk flest kan besøke gårdsbruk, slik at de får litt kjennskap til hva det egentlig går ut på.

–Vi bruker litt tid på å vise hva vi holder på med, og er absolutt verdt tidsbruken. Avstanden mellom forbruker og bonde minsker med slike tiltak, og det synes jeg er viktig. Det er litt arbeid med arrangementet, men det er først og fremst en fin anledning til å rydde opp på gården, smiler han.