A/L Oppdal skiheis søker konsesjon

Tidsøyeblikk fra Opdalingens omfattende arkiv.
Kultur

Mandag 3.10.1938