Onsdag 1.11.1989: - Gjør arbeidet lettere

Store gaver fra Oppdal sykepleierforening.

- Vi er svært glade for det nye utstyret som sykepleierforeninga har gitt oss, sier Kristine Engen (f.v.), Elvida Foss og Magnhild Stulen.  

Kultur

- Ved hjelp av det nye, fine utstyret Oppdal Sykepleieforening har gitt oss, sparer vi tid, penger og krefter. Sykepleieforeninga gjør en utrolig fin innsats for helsesenteret. Trioen Elvida Foss, Magnhild Stulen og Kristine Engen er svært glade for det sykepleieforeninga har gitt. Tilsammen har helsesenteret blitt fornyet med utstyr og forbedringer for nærmere 500.000 kroner. Ny inngang, kjøkken-maskiner og vaskeutstyr er blant det nye som er gitt.