Miltbrann i Oppdal

Tidsøyeblikk fra Opdalingens omfattende arkiv.
Kultur

Lørdag 2.11.1935