– Jeg prøver bare å gjøre en liten forskjell, for jeg er jo glad i grenda mi

Vegar Hyttebakk er leder for Innset og Ulsberg grendalag og lidenskapelig opptatt av grendenes ve og vel. Foto: Jan Inge Flå 

Kultur

Vegar Hyttebakk er leder av Innset og Ulsberg grendalag. Familien flyttet fra Tynset til Innset for mindre enn to år siden, og er ifølge grendefolket en kjemperessurs i lokalmiljøet.

Sist lørdag åpnet Grendabua i det gamle samvirkelagsbygget på Innset, et tiltak som ble realisert, ikke minst takket være Vegar.

– Jeg prøver bare å gjøre en liten forskjell, for jeg er jo glad i grenda mi. Den største gaven en kan få, er å bli hedret av sine egne, sier han når lokalavisa overrekker blomster på vegne av leserne.

Det var stinn brakke da Vegar ønsket velkommen til butikken på Innset forrige lørdag. Selv toner han ned sin egen rolle i etableringen, og fremhever heller de ni pensjonistene, som driver bua på dugnad.

Han korrigerer samtidig journalisten, som i forbindelse med åpningen, siterte han på at pensjonistene er den viktigste ressursen i lokalmiljøet. Han vil gjerne understreke at for ham er alle, unge som eldre, like betydningsfulle.

– Pensjonistene er en av flere viktige ressurser i ei grend, og absolutt en av grunnene til at vi flyttet til Innset. Her får vi mye god hjelp fra forrige generasjon, sier han.

Med vi, mener han sin bedre halvdel Mari fra Oppdal, og selvfølgelig Leanna, som han er så heldig å få være bonuspappaen til.

Vegar er noe så relativt sjeldent som arkeolog av yrke, og befinner seg for tiden på Nordvik i Surnadal, der han graver i jorda sammen med kollegaene i NTNU Vitenskapsmuseet.

– Jeg har alltid vært interessert i historie og gamle ting. Du vet, jeg kommer fra ei slekt med bønder og håndverkere, men etter at jeg vervet meg til forsvaret, fikk jeg mer selvtillit, tok høyere utdanning og tenkte jeg skulle prøve meg på arkeologi, forklarer han, før han fortsetter å rose folket i grenda;

– Hvis en bare begynner å snakke med folk, finner en ut at de har så mange gode ideer, og er så flinke. Vi i grendalaget er en bra gjeng.