Rotter observert på Nerskogen

Tidsøyeblikk fra Opdalingens omfattende arkiv.
Kultur

Torsdag 27.11.1941