Villmink i kjelleren

Tidsøyeblikk fra Opdalingens omfattende arkiv.
Kultur

Mandag 19.12.1938