Julen feires på ulike måter

Jula markeres ganske forskjellig alt etter kulturell og religiøs bakgrunn, og hvor de kommer fra. Og de fleste tar med seg sine egne tradisjoner selv om de feirer julen på et nytt sted.
Kultur

Mange nordmenn feirer jul også utenfor Norge.