Nå bygges lågspentlinje

Tidsøyeblikk fra Opdalingens omfattende arkiv.
Kultur

Fredag 21.12.1934