Takket ordfører Skorem for hans greie og saklige ledelse av møtene

Tidsøyeblikk fra Opdalingens omfattende arkiv.
Kultur

Fredag 8.1.1937