Vil ha ambulerende redskapsskole til Opdal

Tidsøyeblikk fra Opdalingens omfattende arkiv.
Kultur

Mandag 24.1.1938