En egen arbeidsgruppe skal løse konflikten ved Oppdalsmuseet

Kultur

Rådmannen i Oppdal ber om at styret i Oppdal Kulturhus KF nedsetter en arbeidsgruppe med mål om å løse konflikten som er oppstått ved Oppdalsmuseet.