Drøfter nybygg ved Rise skule

Tidsøyeblikk fra Opdalingens omfattende arkiv.
Kultur

Notert