Ungdom skled på holka og brakk fingeren

Tidsøyeblikk fra Opdalingens omfattende arkiv.
Kultur

Tidsøyeblikk fra Opdalingens omfattende arkiv.