Skapsprengere tatt på fersk gjerning

Tidsøyeblikk fra Opdalingens omfattende arkiv.
Kultur

Fredag 25.3.1977