Bare fem okser på okseskuet

Tidsøyeblikk fra Opdalingens omfattende arkiv.
Kultur

Torsdag 6.4.1967


Fylkesmester i 4H

Ingeborg Kleven, Fagerhaug 4H, har vært med i klubben siden hun var 10 år og har vært aktiv på mange felter, men særlig har hun hatt lyst på håndarbeide. I hver ledig stund dyrker hun denne hobby og har allerede sydd seg mange vakre ting, som pynter opp i hjemmet. Håndarbeide er en krevende konkurransegren innen 4H, og Ingeborg har derfor all grunn til å være stolt over at fylkesmesterskapet nå er erobret. Hun har nettopp fylt 14 år og går for tiden på ungdomsskolen på Oppdal, hvor hun naturlig nok setter særlig stor pris på håndarbeidstimene.


Mandag 3.4.1939


Vårsøg


Av Hallvard Nerlo

Ikkje rettare enn eg veit er dette første spelstykket som er skrive av ein oppdaling. Nerlo har teke for seg målspørsmålet og det er såleis eit aktuelt emne i desse dagar. Vårsøg har bod til alle, serleg dei som har røysterett, men og til dei yngre. Stykket har fleire vakre songar, og nokre av dei har forfattaren sjølv sett tone til. Kom til Rise og høyr og sjå Vårsøg!


Tirsdag 8.4.1975


Innlevering av fastebøssene

Også i år har betjeningen i Opdals Sparebank sagt seg villig til å ta imot fastebøssene og sende pengene til Kirkens Nødhjelp. Bøssene kan ellers leveres på følgende steder:

Samvirkelaget Lønset, Fred. Horvlis Eftf., Dørum Handelslag, Einar Granbo, Samvirkelaget Engan, Samvirkelaget Driva, Tveits Dagligvarer, Samvirkelaget Fagerhaug, Stuggubua.


Mandag 3.4.1939


Jerv og villrein i Kjønnglupen

Den kjente jegeren O. Ivareng har vore innover til Kjønnglupen, ein to timars gang innover Sæterfjellet. Der har han treft på ein flokk på 6-700 villrein. Han trudde at det har vore jerven som har jaga den store reinsflokken saman. Det er no mange år sidan ein såg jerven på desse kantane. Jægrane må finne fram byrsone sine.


Torsdag 3.4.1941


Mikkel Skarsem

var millom de første som skipa til fløting nedover Orkla, og var med og bygde Rove Bruk i 1847, forteller Adressa.


Mandag 3.4.1939


Var det ulvespor?

Ute i Gjevilvassdalen er det nå fint føre. Et par mann som var på ei sæter der inne før helga trodde å ha sett ulvespor. Den ene av disse er en eldre mann som har sett ulvespor før, og nå da det er sett ulv på Kongsvoll så er det ikke mere utenkelig at den kunne ha funnet veien over til Gjevilvassdalen. Imidlertid kan det være en forveksling.


Onsdag 5.4.1950


Mange oppdalinger

var til Trondheim og besøkte landbruksveka. To av dem var så «heldige» at de fekk bildet sitt i Adressa. Det var Andreas Loe og Arne Engelsjord.


Torsdag 3.4.1941


Mangel på legitimasjonskort

Her i Opdal ble det som mange vet for lite legitimasjonskort de siste dagene. Det samme var tilfelle i Orkdal.


Mandag 3.4.1939


Okseskuet

lørdag hadde mindre deltagelse enn vanlig. Det var møtt fram bare 5 okser. 2 var over 2 år og 3 under 2 år. Tredjepremie fekk: Arnt Skjørstad for «Kvik» og Knut H. Rolvsjord fekk anbefaling for «Amor». Båe over 2 år. Bevaringspremie fekk Erik O. Loe for «Nordmann». Dommere var statskonsulent Næsheim og fylkesagronom Næsgård.


Onsdag 5.4.1950


Oppdal almeningstyre

Lørdag var det møte av de almeningsberettigede for å velge medlemmer av almeningstyret. Følgende medlemmer ble gjenvalgt: Hallvard Bjørndal, Erik Bjerke, Ingebr. I. Dørum og Paul Loe. De som står igjen er Peder K. Gorset, Reidar Skarsem og Olaf Viken. Varamenn ble Georg Gorsetsæter, Ole R. Snøve, Hans Mellem, Ole I. Bjørndal, Olav Lien, Erik Gissinger og Erik Nysæter.


Torsdag 3.4.1941


Tysk landsby lagt i aske av serberne

Fra Budapest telegraferes til Norsk Telegrambyrå at serbiske demonstranter har lagt en tysk landsby i Baranjadistriktet i aske. Baranjadistriktet ligger mellom Donau og Drau og er kjent for sine mange tyske kolonier.