Det er inntruffet et benbrudd utmed Tovatne

Kultur

Mandag 11.4.1994

- Vil ha aktivitet

Strømutgifter og nedbetaling av lån er tunge poster på utgiftssiden for andelslaget Skogtun. Nå inviterer styret til idédugnad for å få opp aktiviteten på Fagerhaug.

- Nybygget ble tatt i bruk i jula 1990. Ennå gjenstår en del mindre arbeider, blant annet paneling eller skifer på mellombygget. Hele kjelleren står ledig. Her kan interesserte starte opp med nesten hva som helst, men det gjenstår å klargjøre kjelleren, sier Magne Myran, som tok over formannsvervet etter Eirik Lauvås. For å konkretisere litt nevner Magne Myran at kjelleren kunne egna seg meget godt til bakeri. Kanskje lefsebaking av den «nye» potetsorten Gullauge? Eller kanskje noe helt annet?

Tidligere var den kommunale barnehagen leietaker på Skogtun. Nå har kommunen flytta avdelinga til et kommunalt hus på Fagerhaug. Dermed har ikke Skogtun fast leietaker lenger. Men lokalene er meget populære til private arrangement. I årsmeldinga står det at huset er utleid hele 196 ganger, en økning på 32 ganger fra forrige år. (…)

- Vi trenger å komme sammen for å få til ny aktivitet. Aktiviteten på Skogtun avspeiler aktiviteten på Fagerhaug. Det handler om å skape miljø og muligheter som sikrer bosetting og arbeidsplasser. Det har vært litt for stille på Fagerhaug i det siste, mener Magne Myran.


 

Torsdag 9.4.1942

Opdalshester i Skardalen i gammel tid

For en 45 år siden var det almindelig at opdalingene slapp hestene sine på beite i Skardalen. Det gikk et sagn om at de hadde en hevdsrett til å slippe hester i Skardalen før St. Hans. Det var trulig at den retten hadde holdt seg fra den tiden da det hverken var sætre eller slåtteng i Skardalen. Siste gangen det ble sluppet hester i Skardalen var i 1897. Aarsaken til at det ble slutt med å slippe hester på beite i Skardalen om våren var forskjellige uheld med hestene. – 3 opdalshester lengtet etter de grønne gressgange i Skardalen. Men de var for tidlig ute og gikk gjennom isen på Skarvatne. En hest ble stående fast i en møkkdunge på en rennbyggsæter og hestene var ellers lei til å streife over hele Nerskogen så hesteeierne fekk meget bry med å finne dem igjen. Den gamle rettigheten døde til slutt bort av seg selv. R.Torsdag 14.4.1966

Isfiske i Storlidalen?

Isfiske er en av våre nye sportsgrener. Nå ser det ut til at oppdalingene vil komme med i leiken. Det planlegges en isfiskekonkurranse på Ångardsvatnet i Storlidalen i nærmeste framtid, melder nemnda som arbeider for samfunnshus på Lønset. Isen på vatnet er sterk og vil nok holde i flere uker framover.


Torsdag 9.4.1942

Første barnedåpa

har vore halde i Kapelkirka på Nerskogen. Sokneprest Sandvel døpte to barn palmsundag. Det eine høyrde til bureisaren Per Kvam og frue fødd Breen og det andre høyrde til bureisaren Gustav Vold.


Mandag 11.4.1938

Nordskogen ungdomslag

hadde forrige laurdagskveld eit festleg samvær. Det var på grunn av 40-årshøgtida åt laget. Dei gamle formennene var innbedne. Di verre var det dårleg ver så det møtte ikkje fram så mykje folk som ein kunde venta. Møtet var skipa som ungdomsmøte.


Torsdag 14.4.1966

Tvillingkalver to år på rad

Det hører vel til sjeldenhetene at kyr får tvillingkalver to år etter hverandre. 7-årige Runa hos Erik A. Loe, Lønset, en sidet trønderku, har prestert det. At eieren er litt stolt av dette dyret kan vel ingen fortenke ham i. I 1965 leverte den 5 500 liter melk og med 275 kg fett, ble den nr. 18 i rekken av fylkets kyr.


Mandag 11.4.1938

Opdal

fekk ikkje den flyttbare landbrukskolen for fjellbygdene i år heller. Det blir Rennebu som i år fær skulen.


Torsdag 14.4.1966

Beinbrudd utmed Tovatne

Uti Storlidalen er det et utmerket føre og folk nytter det flittig. Det er inntruffet et benbrudd utmed Tovatne. Vedkommende ble kjørt ned til bygda og derfra på sykehus til behandling.


Torsdag 9.4.1942

Ei jente frå Rennebu

som arbeidde på Gjevilvasshytta vart sjuk i påska. Dei drog ho fram til Aalbu på skikjelke og ho vart så frakta heim til Rennebu.


Mandag 11.4.1938

Flere rådyr

Det rådyret som blev sett på Vindalsgårdene er igjen blitt sett efter at uværet begynte. Det er nu også temmelig tamt. På Mjøen har de sett flere oppe i Børja. Dyrene har forresten i flere år opholdt sig der oppe i skogen ovenfor gårdene. Det er først nu i det siste at dyrene har våget sig inn på innmarka. Det er blitt sett rådyr flere ganger på Nordskogen.


Torsdag 9.4.1942

Kremar

Eg minnest guttedagom at me ungar var so glad, når det kom skreppkremarar, serleg ein rennbygg Terje Resellom, han stod mitt i vukkun og såg båe sundagan.

So var det ein opdaling, han reiste også utmed fjorom. Han hadde laga so snodig helsing når han kom inn: «Goda-ag, e fær med små handel, e æ frå Opdala, e ette Hallvar og presten ette Holtermann».

Ein gong han kom utafrå kunne han fortelje han såg ein stor kval utmed fjorom. «Han var lang som bordet her, han var lenger enn bordet, han var lang som stoggo, han var lenger enn stoggo, han var lang som hele stuggubøgnenga, ha, ha, ha». Ja det måtte vera ein rugg, for i stuggubøgnenga var det tri trelengder. S. N. Stølom.


Torsdag 13.4.1950

Sumarmål

Fredag 14. april er det sumarmål. Primstavtegnet er ei lauvbuske og da begynte sommerhalvåret – primstavens sommerside – eller summarlei. Det er en av de større værmerkedager. Som været er den dag, skal årgangen bli. Frøs det sumarmål, ventet en uår. 16. april er det Magnusmesse, til minne om Magnus Orkenøyjarl. Primstavtegnet er et grev, for da skulle en ta til med jordarbeidet. I år faller dagen på en søndag, så en håper folk venter med grevet til mandag. Pe.


Torsdag 9.4.1942

Forlovede

Frk. Jorun Sunde og Olav Budeng, begge Ulsberg.


Torsdag 13.4.1950

En vakker skikk

Tingvoll herredstyre pleier å åpne sine møter med sang, og siste møte ble åpnet med «No livnar det i lundar». Det høvde godt. Utenfor strålte vårsola fra en klar himmel, og bar bud om at våren er i anmarsj. Å åpne møtene med en sang er en vakker skikk.