8-åring plaffet løs med rifle

Tidsøyeblikk fra Opdalingens omfattende arkiv.
Kultur

Torsdag 26.4.1951