Mener kulturhuset fortsatt skal ha ansvaret for Oppdalsmuseet

Kultur

Saken om Oppdalsmuseet var oppe til behandling i kommunestyret 7. februar i år. Gjennom brev til rådmannen, ordfører, styret i Oppdal Kulturhus KF og enhetsleder ved Oppdalsmuseet, samt oppslag og leserinnlegg i media, er det kommer frem flere forhold som angår forholdet mellom de ansatte, frivillige og øvrig ledelse på Oppdalsmuseet.