400 kroner til det nye sykehjemmet

De nye sengene vil sette brukerne i stand til selv å regulere ligge- eller sittestilling.
Kultur

Fredag 7.5.1993