Får ikke drive jakt på småvilt

Tidsøyeblikk fra Opdalingens omfattende arkiv.
Kultur

Fredag 29.5.1936