Har solgt til det dobbelte av prisen på Heritage Auctions

- En må finne nye vrier og finne på noe nytt.

Elling Reitan legger stadig inn en ny teknisk vri, som i dette bildet av Trondheims skyline.  Foto: Mari Rui Heiniger

Kultur

Elling Reitans maleriutstilling i kulturhusets galleri åpnet lørdag med et tjuetalls interesserte frammøtte.