– Jeg føler at vi har vært med på noe stort

Jubileumsvukku til ære for Rennebu kirke ble en eneste stor fest.

Leder i jubileumskomiteen, Ola T. Lånke, i front for den høytidelige prosesjonen under søndagens festgudsjeneste. På bildet ser vi også leder i menighetsrådet Alf Gunnes (t.v), tidligere sokneprest i Rennebu Jostein Malum, sokneprest i Meldal, Jonas Dahlberg, prost Øystein Flø, sokneprest Anette Vognild og biskop i Nidaros, Herborg Finnset.   Foto: Erling Hansen

Kultur

Søndagens festgudstjeneste med biskop Herborg Finnset, kor fra hele bygda og etterfølgende kirkekaffe i solskinnet ble en verdig avslutning på jubileumsvukku i forbindelse med Rennebu kirkes 350-års jubileum.