Nattoget kjører forbi

Reagerer på at kommunen ikke har blitt informert om endringene.

Henry Krokan mener nedleggelsen av nattstoppen på Ulsberg er et arrogant maktovergrep fra NSB. Nærmere 500 husstander sokner til stoppstedet på Ulsberg som ble nedlagt nå på mai. 

Kultur

Fredag 14.7.1989

Fra 28. mai ble det slutt på at nattoget stopper ved Ulsberg stasjon. Reisende som før benyttet dette stoppestedet må nå ta turen til Berkåk eller Oppdal for å komme på toget.

Personaltrafikksjef Torbjørn Stav i NSB sier at stoppestedet ble lagt ned på grunn av kostnader og liten trafikk. Ordfører Alf Gunnes i Rennebu reagerer på at ikke kommunen er blitt informert om denne saken før avgjørelsen ble tatt.

Henry Krokan på Ulsberg har på vegne av befolkningen på Ulsberg og Kvikne skrevet brev til Rennebu kommune der han ber kommunen ta opp saken med de rette myndigheter slik at togene igjen får stoppe på Ulsberg.

- Jeg har ikke gått rundt for å samle inn underskrifter, men brevet er skrevet på bakgrunn av samtaler med befolkningen i det distriktet som benytter Ulsberg, sier Henry Krokan til Opdalingen.

- Nærmere 500 husstander fordelt på Ulsberg og Kvikne blir berørt av nedleggelsen fra NSB. Bare til Ulsberg sokner det 260 husstander, legger Krokan til.

– Det er et arrogant maktovergrep fra NSB når de legger ned det siste togtilbudet på Ulsberg. Det kan ikke være riktig at utkantene skal betale rasjonaliseringa. Vi betaler vår skatt, så da bør vi også få litt service tilbake.


Torsdag 14.7.1966

Ungdom og kroppsarbeid

 

Nå når ungene på gårdene er blitt så fine at de ikke kan arbeide på gården, hvem skal da gjøre arbeidet hvis foreldrene blir syke? En må da begynne å ta inn utenlands arbeidskraft fra land hvor ungdommen ikke er så fint vant. Jeg bare spør, om noen vil svare var det bra.

I Japan må ungdommen ta alminnelig kroppsarbeide selv om de har den høyeste utdannelse som er å få.

Her er det ikke tale om at noen, med realskole kan ta alminnelig arbeide, det eneste er kanskje sjømannsyrket. n.

Det er en dumhet å holde seg for god til kroppsarbeid. Det er farlig å få den form for fattigfornemhet. Her i landet er det skoler, bl. a. NTH som krever praksis i kroppsarbeid. De kan til sine tider få ganske sure og grisete jobber. I det store utland vet jeg at det motsatte kan være tilfelle når det gjelder ingeniør. Red. merknad.


Torsdag 14.7.1966

Bilulykke i Oppdal

Lørdag morgen gjorde en Oslo-bil noen underlige krumspring ca. en kilometer sør for Oppdal sentrum. Føreren hadde sovnet ved rattet, og bilen, en 1954-modell Opel Kapitän, fortsatte på egen hånd. Den kjørte først over til venstre, knekket en telefonstolpe og rev med seg fem høye grantrær og et langt nettinggjerde før den stoppet inne i hagen til sjåfør Georg Olsen. Hadde uhellet skjedd omlag 20 meter lenger fremme, ville bilen ha havnet i Kullsjøen. I bilen befant seg fire personer, et ektepar, deres 18-årige sønn og en kamerat av denne. De slapp alle forholdsvis lett fra det, men ekteparet, som satt foran i bilen, brakk noen ribben og fikk en del kutt i hodet så de måtte begge til behandling på Oppdal Sykehjem. Bilen må sies å være totalskadet, den brakk rammen og fikk panseret slått inn.


Torsdag 10.7.1952

Friidrett

Søndag den 13. juli arrang. den tradisjonelle pokalkonkurransen mellom Rennebu og Oppdal. Stevnet omfatter 10 øvelser pluss 100 m. stafett. Rennebu er også iår favoritter men opdalinger møt fram for å delta, så konkurransen kan bli så jevn og spennende som mulig. Fredag kl. 20 er det oppmerking av banen – det var bra om noen kan avse litt tid for å hjelpe til.


Fredag 12.7.1935

Skole på Kongsvold?

Den nye togordning vil skape vanskeligheter med hensyn til barnas skolegang fra Kongsvold st. til Drivstua. Før har de reist med tog frem og tilbake. I skolestyremøtet forelå søknad fra opsitterne der oppe om å få egen skole på Kongsvold. Saken blev utsatt og oversendt tilsynet på Drivstua til uttalelse.


Torsdag 10.7.1952

25 år

var det 4. juli sidan Hallvard Engelsjord sette bu i Gregosåm. Kvenn kunne tru at bygda skulle vekse fram så fort.


Torsdag 14.7.1938

Dovrefjell-stemne

Som ein ser av lysinga vil det i år bli Dovre-stemne, etter mange kvileår. Folk vil sikkert møte mannjamt op når det blir høve å høyre slike karar som Krokann, Bjørnstad, Vigerust, Dalgard og Solberg. Det høver ellers så godt at dei som ikkje har bilar kan ta hurtigtoget opover om føremiddag og koma nedover att med kveldstoget. Ein må ikkje undre seg um det vil bli rekordframmøte på Hjerkinn sundag. Programmet fortener det. Høgtalaren vil sikkert føre ord og tonar ut over vidda så ein ikkje treng vera bunden til ein einskild stad.


Torsdag 10.7.1941

Bryllup

feires på Eggen gård, Innset lørdag 12. juli av frk. Borghild Eggen og telegrafist Rolf Johansen, Ulsberg. Brudeparets adresse er Ulsberg.


Fredag 12.7.1935

Rekordfiske

har det vært i Driva i helgen. Engelskmennene på Furu tok over 20 laks tilsammen lørdag em. Det fortelles at en «innfødt» skal ha fisket ca. 25 laks alene, med stang igår. (Nordmøringen).


Torsdag 10.7.1952

Berre 23 tyske krigs-forbrytarar att i Noreg

Ekspedisjonssjef Johs. Halvorsen i Fengselsstyret fortel til «Dagbladet» at det no er berre 23 tyske krigsforbrytarar att i Noreg. 18 av dei har dom på livstid. Stort sett har dei sloppe fri etter same reglar som for norske landssvikarar med tilsvarande straffer, dvs. etter å ha sona halve straffa. Dei fleste av dei som er att, driv skogsarbeid i Odalen.


Fredag 12.7.1935

Sammenligning

Det er morsomt å sammenligne det beløp som kreves til bureisningsskolen i Rennebu og det som er beregnet til landbrukskursene her i Opdal. Undervisningen vil bli særlig billig på landbrukskurset her i Opdal.


Torsdag 10.7.1941

Stor veddrift på Nerskogen

En enkelt mann har kjøpt 500 favner ved på Nerskogen.


Torsdag 9. juli 1970

Renovasjon på Lønset

Over 20 oppsittere på Lønset har spurt om de kan få kommunal renovasjon. Martin Mellemseter har sagt seg villig til å ta renovasjonen for samme pris som det er på Oppdal sentrum. Oppdal kommunestyre har vedtatt at renovasjon blir gjennomført for alle som har interesse av dette så langt det kan gjennomføres for samme pris som i det regulerte område.


Torsdag 10.7.1952

Nybua

som Fagerhaug samvirkelag har bygd seg er no teke i bruk.