- Vi følte vi måtte sprenge grenser og det har vi gjort

Morten Haagensen skryter av bredden til årets Ramaskrik-program, og påpeker at han er ekstra stolt av de internasjonale gjestene som kommer.

Festivalsjef Morten Haagensen forteller at responsen på det nye uttrykket har vært enormt positivt. 

Kultur

Ramaskrik-programmet er klart. Det er en stolt Morten Haagensen som forteller om de 27 langfilmene som utgjør årets program. Det er, som vanlig, også satt opp flere kortfilmer som skal vises i forkant av langfilmene.