Søndagsbarn kledd for suksess

Tidsøyeblikk fra Opdalingens omfattende arkiv.
Kultur

Fredag 19.10.1934