Det danses på Engan

Dovrehallen Ungdomslag på Engan er i stor aktivitet for tiden.
Kultur

Fredag 12.11.1976

Vi vet at det arbeides med å starte en bordtennisgruppe innen laget, og i tillegg til dette drives det aktivt med diskotek annenhver fredag fra kl. 19 til 23. Vi besøkte diskoteket i Dovrehallen sist fredag, og der var det fullt hus og stormende jubel. Nå må ingen forledes til å tro at nevnte jubel skyldtes «berusende drikke», da dette på ingen måte var tilfelle, men med livsglad, sunn og frisk ungdom skal det følge humør, og humør var det i fullt monn. (…)

Ett inderlig ønske var det imidlertid, og det var et kurs i gammeldans. Dette ville det nok også bli en ordning på, da det etter jul er planer om gammeldanskurs. Når det er snakk om kurs, kan det også nevnes at ungdomslaget tok initiativet til å få i gang et engelskkurs i friundervisningens regi, så det er ikke bare fornøyelser lagets arbeid går ut på, dersom noen skulle tenke i disse baner.

For å få i gang et diskotek trengs det et musikkanlegg og plater eller bånd til dette for å fremskaffe den ønskede dansemusikk, og anlegg til 5,5 tusen kroner har blitt innkjøpt. En del plater også til dette, men mesteparten av plateutvalget var det medlemmene selv som sto for. Stig Fossum og John Vammervold var ansvarlige for anlegget, og fungerte godt som «discjockeyer», etter det vi kunne forstå. (…)

At de hadde det moro, var det ingen tvil om, og de må bare fortsette med det. Det er jo så alt for mange som ennå henger med nebbet i vårt samfunn, så gled dere de som har evnen til det!


Torsdag 17.11.1938

Forsamlingshus på Nerskogen!

På Nerskogen, nærmere bestemt nedenfor veien på Vollslette skal de nu bygge et forsamlingshus 7x11 m. Det er meningen at forsamlingslokalet skal bygges slik at det også skal bli rum for skule for bureisingsbarna der ute. En del av bureiserne på opdalssiden bor ikke så langt fra stedet. Det skulde derfor være en mulighet for at den idé som før har vært fremme om fellesskule for bureisingsbarn fra de to bygder kunde bli realisert. Det er en gave fra en rennbygg, Erik Nesje, som gjør det mulig å få reist et forsamlingshus der ute, oplyses til oss.


Torsdag 19.11.1970

Anleggsarbeider skadet

Ved Driva Kraftanlegg i Storlidalen kom en arbeider stygt til skade da han ble truffet i hodet av et bor. Etter foreløpig legebehandling i Oppdal ble han sendt til Sentralsykehuset, og det skal stå bra til med ham.


Torsdag 10.11.1938

Sorenskriver Krum

fyller 65 år lørdag 12. nov. Siden 1934 har han vært sorenskriver i Orkdal sorenskriveri. Lærer og kirkesanger Viggen, Rennebu fyller 60 år lørdag 12. nov. Han har siden 1921 vært lærer og kirkesanger i Rennebu.


Torsdag 13.11.1952

Ulven jager finske reinsdyr over grensa til Noreg

Meldingar frå finsk Lappland tyder på at ulveplaga vert større enn vanleg i år. Reingjætarane fortel at ulven siste månaden hev jaga meir enn 1000 rein over grensa til Noreg. Dyra vert drivne attende til finsk umråde, men det er ofte vanskeleg å finna dei att på Finnmarksvidda der dei blandar seg med norske flokkar.


Torsdag 17.11.1938

Skarveiens fremkomst

En rar utbygg er det, som ikke vil ha Skarveiens fremkomst så langt ut som mulig. Eg vonar at veivesenets folk vet hvad dei vil, og la det være så mye herredstyrevedtak det være vil. Når vi ikke kan få det beste, vilde me gjerne få det nest beste. Utbygg.


Torsdag 13.11.1952

950 000 okkupasjonsbarn

er det no i Vest-Tyskland. 3000 av dei har farga fedre.


Fredag 12.11.1976

Årsmøte i Nordskogen u.l.

Av årsmeldinga gjekk det fram at det har vert eit aktivt år. Det har vert styre- og medlemsmøter som vanlig. 4 grupper deltok i Kven veit. Teatergruppa har da årsmeldinga var skrivi synt fram spellstykket Husmorvikaren 3 gonger. Laget har i samarbeid med ungdomslaga i Rennebu og Kvikne hatt eit gammaldanskurs. Vorarennet ble i år arrangert med rekorddeltakelse. Medlemstalet var 45, og det holder seg stabilt. Av regnskapet kan vi nemna at det var eit lite overskudd. Årsmøtet vedtok nye lover for Nordskogen u.l. som er i samsvar med Orkladal og Noregs Ungdomslag sine lover. Medlemskontigent vart kr. 20.-


Fredag 15.11.1935

Norsk språk i U. S.

Vi klipper fra «Washington-Posten»: Utenfor folk fra Opdal er navnet Einar Haugen nu også blitt kjent i videre kretser herute på Vestkysten, og da også av det yngste Norge, de som nu lærer norsk gjennem professor Haugens bok, Beginning Norwegian. Sommeren tilbragte professoren i Norge, der han har foretatt studier til et arbeid om målsakens utvikling til 1885. Ved siden av dette har de norske dialekter i Amerika særlig interesse for ham».


Torsdag 19.11.1970

Kald kar

Halvor Mjøen, Kvikne, har vært på helsereise til Sicilia, arrangert av Trondheimskomitéen i institusjonen Norske Helsereiser «Også vi kan». Der opplevde han 33 grader i luften og 25 grader i vatnet når han badet. Noen dager etter kom han til Kvikne igjen. Da satte det inn med sprengkulde, og torsdag var det 23 minusgrader. Det ble snart enda verre - 30,5 minusgrader noen dager senere. Det blir en «nedkjøling» på 63,5 grader på noen dager. Med dette som bakgrunn må en ha lov å si at dette er en kald kar.


Torsdag 10.11.1938

Ungdomsmøter i Opdal prestegård 13-19 nov.

I den internasjonale bønneuke i nevnte tid vil der i prestegården bli holdt ungdomsmøter hver kveld kl. 8. Program og tekster de samme overalt i verdensforbundet. Ungdom og eldre velkommen til møtene. O. E. Flovik.


Fredag 15.11.1935

T. Gråberg

er ansatt som banevokter på Kongsvoll.


Mandag 15.11.1993

- Siste ord er ikke sagt

 

- Dersom det medfører riktighet at Oppdal kommune vil legge ned skolen, være seg Vollan eller andre skoler, har jeg bare én kommentar, siste ord i denne saken er ikke sagt.

Det sier leder i Aksjonsgruppa Redd skolene i Oppdal, Ottar Olsen. Gruppa fikk sitt utspring på et foreldremøte på Vollan, men jobber nå for å engasjere foreldre ved samtlige skoler i Oppdal.

- Denne gangen er det Vollan, for to år siden Lønset og i alle år musikkskolen. Når står Drivdalen og Midtbygda for tur, spør Olsen. - Aksjonsgruppa Redd skolene i Oppdal er allerede i gang. Den vil bli utvidet til representanter fra alle skoler og fra Foreldregruppa for grunnskolene i Oppdal. Både målsetting og strategi er klarlagt. Vi har en rekke saker som bør belyses. Vi kommer til å sette søkelyset på de utgiftsposter og kommunale garantier som har medført en økonomi så svak, at lovpålagte skoletilbud må være med å betale for de opplagte feilvurderinger gjort av kommunen. Skolene i Oppdal er av de lavest prioriterte i landet. Dette er en påstand som vil bli dokumentert, så snart vi får satt det på papiret.