Oppdalstømrer hedret med nasjonalt håndverksstipend

Aleksander Fjellvang mottar Kulturminnefondets nasjonale håndverksstipend for den store innsatsen han legger ned for å lære om bygningsvern og tradisjonelle håndverksteknikker.

Aleksander Fjellvang ble svært overrasket da nestleder Hanne Kristin Jakhelln i Kulturminnefondet ropte opp hans navn. Fjellvangs sønn, Jonar, fikk også være med da faren mottok stipendet.   Foto: Fredrik B. Lange

Kultur

– Stipendet på 50.000 kroner tildeles en engasjert, lærevillig og faglig solid håndverker som også er interessert i å lære bort. Bakgrunnen for stipendet er å støtte en ung og lovende håndverker som har valgt et utdanningsløp innen et tradisjonelt håndverksfag, og som har vist evne til å jobbe målrettet over tid, forteller Hanne Kristin Jakhelln, nestleder i Kulturminnefondet, som delte ut prisen til Aleksander Fjellvang under kulturminnekvelden på Oppdal turisthotell.