Ildsjelpris til et særdeles aktivt hverdagsmenneske

Mottar prisen for ekstraordinær innsats og engasjement for kretsen sin.

En overrasket Jenny Kristin Heggvold mottar Ildsjelprisen for 2019 av Oddveig Merete Nordbø og Gjert Arne Os.  Foto: Jan Inge Flå

Kultur

Midt under årets Nyttårskonsert i kulturhuset, ble Ildsjelprisen for 2019 delt ut. Det er Oppdal Juniorkorps og Oppdal Musikkforening som deler ut prisen, en heder som er delt ut hvert år siden 2009.