- Vi føler vi tar del i den begeistringen og gleden som foreldrene føler. Vi gleder oss over jobben og at folk får barn

Heder til jordmødrene i Oppdal.
Kultur

Ukens blomst går denne uken til jordmødrene ved jordmortjenesten i Oppdal kommune, som i denne artikkelen representeres av Torhild Holstad og Eva Ishoel.