- Kom og se nyskolen

Vil demonstrere hva skolen står for på et bredt plan.
Kultur

Tirsdag 25.2.1986