To fulle kirker fikk med seg den digitale gudstjenesten

Sist søndag åpnet sokneprest Arne Aspeland dørene til Oppdal kirke for alle på Facebook. Aldri før har så mange fått med seg en gudstjeneste i Oppdal og Lønset menigheter.

Sokneprest Arne Aspeland gikk digitalt direkte fra Oppdal kirke forrige søndag.  Foto: Oppdal og Lønset menigheter/Facebook

Kultur

Siden 12. mars har det ikke blitt holdt offentlige gudstjenester i Nidaros bispedømme. Kirkerådet har bedt norske menigheter om å avlyse alle gudstjenester i Den norske kirke på ubestemt tid.