Planlegger skiheis til Skjørstadhovden

Tidsøyeblikk fra Opdalingens omfattende arkiv.
Kultur

Torsdag 27.3.1952