Oppfordrer hele Norge til å synge «Ja, vi elsker» samtidig på 17. mai

Norge går en annerledes feiring av nasjonaldagen i møte.

Kulturminister Abid Raja orienterer pressen om håndteringen av koronasituasjonen. Raja kunngjør blant annet at musikkorps skal få spille 17. mai så sant de holder to meters avstand  Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Kultur

Musikkorps kan marsjere og spille i gatene 17. mai dersom de holder 2 meters avstand. Dagen markeres med en spesiell festsalutt og allsang av «Ja, vi elsker».

Regjeringen jobber med forslag til hvordan landet skal feire nasjonaldagen samtidig som smittevernhensyn skal ivaretas. Mange har lurt på om det blir korpsmusikk i år.

Kulturministeren bekreftet at lokale korps kan spille, men det må ikke følge mange mennesker etter eller stå mange tett langs veien.

– Det er 2 meter i alle retninger, sa kulturminister Abid Raja (V) på regjeringens daglige pressekonferanse om koronaviruset.

Om marsjeringen blir litt så-som-så, får vi ta det med godt humør og legge det på sjarmkvota, mente han. Likeså om nivået på korpsmusikken lider litt under mangel på øving.

Korpsene kan øve, men må overholde 2-metersregelen. Fram til 17. mai må de dessuten holde på smittevernreglene om å begrense øving til fem og fem personer i hver gruppe.

Allsang kl. 13

Nordmenn bør feire nasjonaldagen ved å synge «Ja, vi elsker» i allsang klokken 13 på 17. mai, foreslår kulturministeren. En slik felles opplevelse vil bli en flott markering, mener han.

– Kanskje er det noe som blir stående i ettertid, at det var dette vi gjorde, sa han da han presenterte ideen.

Presis klokken 13 vil Forsvarets ni anlegg avfyre salutt, med 21 skudd. Direkte etterpå vil Det Norske Solistkor synge nasjonalsangen, og Raja håper at hele folket vil synge med.

– Jeg håper folk vil åpne vinduer, gå ut på balkongen, gå ut på gata – med 2 meters avstand – og synge «Ja, vi elsker» på samme tidspunkt, sa han.

Flaggheising gjennomføres

Flaggheising og kransenedleggelser vil kunne gjennomføres mer eller mindre som normalt, men også her vil man måtte begrense antall deltakere. Og sørge for at alle holder god avstand.

Raja viste til at det i år er 75 år siden frigjøringen etter andre verdenskrig, og at kransenedleggelse vil oppleves ekstra følelsesmessig for mange.

– En veldig hyggelig markering kan ikke ende med at mange mennesker blir smittet, sa han.

Leker på idrettsplasser og samlinger kan også gjennomføres, men i mindre grupper som overholder smittevernreglene, understreket han.

Flere forslag kommer

Raja sier oppdaterte råd og forslag kommer 4. mai slik at nasjonaldagsfeiringen kan planlegges i mer detalj.

– Når jeg de siste ukene har vært i kontakt med 17. mai-komiteer rundt om i landet, blir jeg imponert over kreativiteten og samarbeidet lokalt. Jeg er trygg på at feiringen er i de beste hender, sa Raja.

Slik blir årets feiring av nasjonaldagen

  • Barnetogene, slik vi kjenner dem, kan ikke gjennomføres i år.
  • Musikkorps kan spille og marsjere der forholdene ligger til rette for det. Det betyr at lokale korps kan marsjere i gater og langs veier hvis det ikke følger mennesker bak eller mange tilskuere står langs veien. Musikantene må marsjere med 2 meters avstand. Korpsene kan marsjere på steder hvor innbyggerne kan stå i egne hager, på balkonger og i mindre grupper langs veien.
  • Flaggheising og kransenedleggelse kan gjennomføres, men kun med et mindre antall tilskuere. Korps og kor kan benyttes i slike seremonier, så sant det er mulig å holde tilstrekkelig avstand (2 meter mellom hver musikant/sanger).
  • Borgertog hvor veteranbiler, traktorer og lignende kjøretøy benyttes, kan arrangeres. Vurdering av sikkerhet ivaretas av lokalt politi.
  • Utendørsaktiviteter som spill og leker på større idrettsplasser og lignende kan eventuelt arrangeres i små grupper, for eksempel i mindre familiegrupper. Også her må regelen om 2 meters avstand mellom deltakere overholdes, og de generelle smittevernrådene om håndvask, spriting av gjenstander mv. Antall besøkende (deltakere og tilskuere) må reguleres med egnet vakthold.
  • Sårbare grupper som eldre må beskyttes mot smitte, og disse kan se og høre korps, kor og andre aktiviteter på avstand.
  • Matservering/salg av mat kan foregå under forutsetning av tilgang på håndvask eller hånddesinfeksjon. I tillegg gjelder vanlige retningslinjer som avstand mellom personer både i køen og blant dem som står for serveringen.
  • Større feiringer inne i grendehus/samfunnshus og inne i skolebygg må utgå.
  • Disse rådene gjelder fram til 4. mai. Da kommer regjeringen tilbake med en endelig veiledning for 17. mai-feiringen i 2020.

Kilde: Regjeringen