Penger til Ramaskrik og Rennebumartnan

Nesten 4 millioner kroner går til kunst- og kulturprosjekter i Trøndelag.

Ramaskrik 2020 får 150.000 kroner i prosjektstøtte fra hovedutvalget for kultur i Trøndelag fylkeskommune  Foto: Arkivfoto

Kultur

Ramaskrik 2020 har fått tildelt prosjektstøtte fra hovedutvalget for kultur i Trøndelag fylkeskommune. Beløpet er på 140.000 kroner.

Det skriver fylkeskommunen i en pressemelding til Opdalingen.

Fylkespolitiker Ingvill Dalseg (H) opplyser at også Rennebumartnan har fått tildelt midler. Folkefesten i Rennebu får 75.00 kroner i tilskudd.

Ifølge Dalseg var også «Oppdalsskifer - et historisk kulturanlegg» på søkerlisten.

- Det er et prosjekt jeg gjerne skulle gitt midler til, men som det ikke ble midler til denne gangen. Jeg vil oppfordre dem til å søke igjen, sier hun til Opdalingen.

46 kunst- og kulturprosjekter

Hovedutvalg for kultur fordelte onsdag nesten fire millioner kroner til 46 ulike kunst- og kulturprosjekter.

«I tillegg til å vektlegge bredde, aktivitet og kunstens egenverdi var hovedutvalget opptatt av mangfold, geografisk spredning og prosjekt som når eller angår mange. Dette gjenspeiles i arrangementene, produksjonene og prosjektene som får tilskudd, skriver fylkeskommunen».

Videre skriver de:

«Flere av søknadene som ble behandlet planlegger arrangement i tidsrommet frem til oktober. Til tross for mulig avlysning eller utsettelse, har fylkeskommunen ikke valgt å vektlegge denne risikoen. Det anses som viktigere å holde trykket oppe og arbeide for en positiv utvikling av situasjonen».

Se alle prosjektene som fikk støtte her.


Disse idrettsanleggene i Oppdal får spillemidler

Fylkeskommunen deler ut over 2,5 millioner kroner til anlegg i Oppdal.1,5 millioner i støtte til ungdom i sommerjobb

Kommuner og bedrifter som ansetter ungdom i sommerjobb kan nå søke om økonomisk støtte. Trøndelag fylkeskommune og SpareBank 1 SMN står bak tiltaket.